Midgard
(zurück zur Weltkarte)

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|/     \|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-d       d-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|/       /|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h     f-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|    /|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|/|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d   h-h-f-O-O-O-d-k-k-M-M-M-k-k-k-d-k-k-M-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|\ / \|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|/|X|X|X|X|X|\|/|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h   h-f-O-O-O-O-O-d-k-k-k-k-d-d-O-d-k-k-d-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h-h-f-f-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|/     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d       h-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|      /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d   h-h-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-k-k-k-k-M-S-k-M-k-k-k-k-M-M-k-k-k-k-k-k-k-k-M-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|\|/|X|X|X|\|X|/|/       \|X|X|\|/|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-k-M-M-M-M-k-k-k-d-d-k-k-d-d-S-k-d-d-k-k-k-k-k         O-O-k-k-O-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|\|X|X|X|/|/         \|X|X|/   \|/   \|/             /|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h-h   O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-k-k-k-k-k-k-M-M-k-k-k-S-k-k-k-k-d           S-S-O     h     k         O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|\|X|/|X|X|X|X|/                 /          |\     \       /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-k-k-d-S-S-d-k-k-k-k-S-S-h-S           h-h-S-S           h-h     O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \|\         /|X|X|X|\         /|X|\   /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h   h-O-O-f-f-f-f-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-k-S-S-S-S-O-O-S-d-d-S-S-O-h   h-S-S-S-S-S-f-S-f-h-h-h-h-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|/|X|X|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|\ /                       \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-h   f-f-f-O-O-O-O-f-f-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-Ä-S-S-S-d-O-O-O-h   O-S-S-O-O-S-h-h                         O-f-O-O-O-O-O-O-O-h-h-h-O-O-O-O-O-O-h-h-h-h-h-h-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|/    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|/ \                        |X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|\|X|X|X|X|X|X|X|/         \|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-k-d-h     h-h-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-d-d-O-O-O-O-h-h-h   O-O-O-O-O-S-h   h                       O-w-f-w-w-w-O-O-O-h U h-O-O-O-O-O-h-h           h-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|/ \    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|/ \|X|X|X|X|\ /                        |X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|/|X|X|X|X|X|X|/           /|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-O-h   h   h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-h-h   h-O-O-O-S-h                         w-w-w-f-w-w-O-O-O-h-f-h-O-O-O-O-O-h         h-h-h-h-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|\ /|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|                         |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\               \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O   h-h-h-h-S-h                         w-w-w-f-w-w-w-w-O-O-f-O-O-O-O-O-O-h-h-h             h-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|\                        |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\           /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-w-w-h-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-h-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-h                       w-w-w-w-f-f-w-w-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-h-h-h-f-h-h-h-h-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\                      |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-f-O-w-w-w-w-h-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-w-f-f-w-f-f-f-h-h-s-u-O-O-O-O-O-S-O-O-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-h                     w-w-w-w-w-f-f-O-O-f-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/  |  \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                     |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-f-w-w-w-w-w-h-h-h   h-O-O-O-O-O-O-w-f-w-f-w-h-h-h-s-s-s-u-O-O-O       O-h-p-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-f-O-S-O                     w-w-w-w-f-w-w-f-f-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/   \|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|       |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                    /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-f-O-O-w-w-h     h-h-h-O-O-O-O-O-O-w-f-f-O-h-h-h-s-s-s-s-u-O-O-O-Magny-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-S-O-h       O-f-f-f     w-w-w-w-f-w-w-w-w-w-f-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|/     /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|       |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|      /|X|X|X|\   /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-f-O-O-O-w-w   Z h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-w-f-O-O-h-w-w-s-s-R-u-f-f-f-h       O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-S-O-O-O     O-O-O-O-f-O-O-w-w-w-w-f-w-w-w-w-f-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\  |/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |  /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|    /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-f-O-O-O-O-w-w-N-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-w-f-O-O-O-w-w-w-h-h-h-h-f-h-O-O-S-O-O-O-O-O-m-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-S-O-O-h   h-O-O-O-O-f-O-O-O-w-w-w-w-f-w-w-w-f-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \ / \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/   \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-f-O-O-O-O-O-w   c-h-h-O-O-O-O-O-O-O-f-u-O-O-O-h-h-w-h-h-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O   h h O-O-O-O-O-f-O-O-O-w-w-h     h-w-w-f-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|  / \|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /  |  \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-f-O-O-O-O-O-O-w h   h-h-h-O-O-O-O-O-f-f-d-ü-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-h-N-h-o-h-h-h-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-f   b   h-O-O-O-f-O-O-O-O-O-w-h   h-w-w-f-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\   / \|X|X|X|X|X|/|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-
k-k-d-O-O-f-O-O-O-O-O-O-w-w-w-h   h-O-O-O-O-u-f-f-O-O-O-O-O-O-O-w-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-S-O-w-O-h-h-h-h-h-O-O-O-f-O-O-w-O-O-S-O-f-f-g   b   h-O-O-O-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-f-w-w-S-S-S-O-O-O-O-S-S-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|/|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|  /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-h-h-h-O-O-O-O-f-f-h-h-h-O-O-O-O-O-m-f-f-g-O-f-O-O-O-O-O-i-a-w-r-h-h-h-h-h-O-O-f-O-O-z-w-w-w-S-f-C-I-g-t b h-S-S-S-S-S-f-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-f-S-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-
k-k-d-O-O-f-O-O-O-O-O-w-w-w-h-h-O-O-O-O-O-u-f-f-u-O-f-S-S-S-S-b-w-h-O-O-O-f-O-O-O-O-S-r-h-h-r-m-m-V-ä-b-h-O-f-w-w-w-w-w-S-O-
f-f-S-q     O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-
k-k-d-d-O-f-f-O-O-O-O-h-h-h-h-B-O-O-O-O-f-f-f-u-S-h-t-f-h-h-h-S-S-S-H-S-S-S-S-S-S-S-h-    r-m-m-A-b-b-O-O-S-f-S-S-S-S-w-O-f-O-S-O-O     h-O-O-O-O-f-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-w-O-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| |\|X|/ / \| Am- |X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-d-m-d-d-s-O-O-O-O-O-O-O-O-u-f-f-f-Anf-n-t-O-t-O-h-h-h-S-O-O-w-f-B     G   r    -S-S-m-S   q-S-S-O-O-f-O-O-O-S-S-S-f-S-O-O-O   h-O-O-O-O-f-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|/|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|           |bring|X|X|X|\ /|X|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|/      |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-M-M-M-s-O-O-O-O-w-O-O-O-f-f-f-f-u-O-h-h-h-h-h-h-O-O-S-O-f-w-f-B Alter   r     r-O-S-S-S-S-O-O-O-f   O-O-O-O-O-f-h-h-h       O-O-O-O-O-f-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|\|X|X|X|\|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   Wald    |\|  /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|      /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-d-M-M-s-s-f-s-l-s-f-f-f-f-f-u-O-O-O-h-h-h-O-h-h-h-S-p-O-f-f-B       G-r-S-r-r-O-O-O-O-O-S-S-S-f-O-O-O-O-O-f-O-O-O-h     h-O-O-O-O-O-f-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-f-f-f-f-f-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|           |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/      |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-M-M-M-M-M-M-M-M-M-f-f-f-f-f-u-O-O-O-h-h-O-h-h-O-h-S-e-v-O-f-B       G-h-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-f-O-O-h       h-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-f-O-f-f-O-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|       |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-f-f-
u-O-O-O-h-h-h-O-e-h-h-h-O-S-O-O-O-f-f-O-O G h-S-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-f-h-h-h       O-h-O-O-O-f-O-f-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-O-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/        |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
f-s-s-s-s-s-s-O-O-O-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-f-O-O-h-O-S-O-h-h-h-h-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-f-h-h-h     h   h-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-d-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|     |\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-d-O-O-O-O-O-O-O-O   h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-f-h-h-h-h     h-h-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ / \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/      |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h   h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-f-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-f-f-h-h-h-h       O-f-f-O-f-O-O-F-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-d-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \|X|      /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-O-O-O-O-O-O-O-h-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-S-S-S-S-S-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-h-h-h   h-h   f-f-f-O-O-f-O-f-f-f-f-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|/   \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ / \|   |/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-h-h     h-h-O-O-O-h-O-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-h-h-h-h-h-h   h   h   O-O-O-O-O-O-O-F-F-F-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-w-w-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|\   /   \|X|X|/         \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |    \ / \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-h-h-h     h-h-h           h-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-f-h-h-h-h-h-h-h-h   h     h   h-O-O-O-O-O-O-F-F-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-w-w-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|/      |X|X|\         /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|  /     /     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-w       h-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-f-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h     h       h-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-w-w-O-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|\       \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/       /|\     /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-O-w-w-h     h-h-w-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-f-h-h-h-h-h-h-h-h-h       h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|\   /   \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \       \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-d-O-w-w-w-h     h-h-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-f-h-h-h-h-h-h-h-h-h   h       O-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-s-s-s-O-O-O-O-w-w-w-w-w-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|\     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|    \      |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-O-w-w-h-w     h-w-u-u-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-f-h-h-h-h-h-h-h-h-N-h     h      h-O-O-O-w-w-w-w-w-O-f-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-w-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|    /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|      \       \|X|X|/     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-k-d-w-w-h   h-w-O-O-u-u-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-u-f>m<S-S-S-S-S-S-S-S-S-h       h       O-O-wElfen- w-f-O-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-w-w-w-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X \      |          \|\ wald |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-w-w-h-w-w-O-O-f-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-u T-S-S-O-f-f-h-h-h-h-h-h S-S     h   Tal     w-w     w-O-f-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-B-s-s-s-s-s-s-s-w-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|  /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|\   Bore-  |\    |X|     |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-w-w-w-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f<f-u-S-O-O-O-f-f-h-f-h-h-f-h P finian  Q-f   O-w     w-f-O-O-O-O-O-O-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-s-O-h-s-s-s-s-s-s-s-s-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\            |\ /|X|     |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-f-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-O-O-O-S-O-O-O-O-O-f-O-f-f-h-f-f-f         h-f-O-w     w-f-O-O-O-O-O-w-w-h-h-h-w-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h-h-s-s-s-s-s-s-s-s-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/              |X|X|X|\   /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h               f-f-f-w-w-S-w-f-O-O-O-O-O-w-w-h-D-h-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h-h-f-s-s-s-s-s-s-s-s-s-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|              /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h   h     f-f-f-w-w-w-w-f-O-O-f-O-O-O-O-O-O-w-h-h-h-w-O-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h-h-s-s-s-s-O-O-O-d-f-f-f-f-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |\   /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h   h-f-f-O-O-O-O-w-w-w-w-f-f-f-O-O-O-O-O-O-w-w-w-w-O-O-w-w-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-s-s-O-O-O-O-d-k-k-f-f-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|/|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/     \|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-M-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O       h   h-O-O-O-O-w-w-w-O-f-f-O-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/         / \ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-d-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O         h   h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f-f-f-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-d-O-O-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-h                 h-w-w-w-w-w-w-w-O-O-f-f-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/                 /|X|X|/     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-k-k-O-O-O-O-O-f-O-f-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-h-h             w-w-w-w-w-w t-t-t w-w-w-O-O-f-f-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|/|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/             /|X|X|X|X|X| |X|X| |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-d-k-M-M-k-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-S-S-O-O-O-O-h-h           h-w-w-w-w-w-w-w-t-W-t-w-w-w-O-f-f-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|/|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|            \|X|X|X|X|X|X| |X|X| |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-M-M-k-d-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-h             w-w-w-w-w-w-w t-t-t w-w-w-O-d-f-f-f-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\            |X|X|X|X|X|X|\     /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O     h   O-O-w-w-w-w-s-w-w-w-F-w-O-O-O-O-d-f-f-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O       O-O-O-S-S-S-S-S-S-O-O-O-O-O-d-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|     |\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\             \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-S-S-O-S-S-S-f-O-h     h-S-S-S-S-w-w-w-u-w-E-w-w-w-O-O-O-O-O-d-f-f-f-m-m-m-m-m-m-m-m-O-O-O-O-O-O-O-O-S-              O-O-O-O-O-S-S-S-O-O-O-d-d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\   /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X                 \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-d-d-O-S-f-S-S-O-O-O-S-O-O-O-O-O-f-h-S-S-S-S-S-O-O-O-O-S-S-w-w-w-w-w-w-w-O-O-O-O-O-O-d-f-f-f-m-m-m-m-m-m-m-m-O-m-m-m-m-m-S-B                 O-O-O-O-O-O-O-S-S-O-O-d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|/|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X                     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-d-d L-f-d-O-S-S-S-O-S-S-h-h-f   S-h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-O-S-S-S-S-S-S-S-S-f-O-O-O-O-O-f-f-f-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-S-m-B.                  O-O-O-O-O-O-O-O-O-Z-Z-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|\ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X    |     |X|         |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-k-f-k-d-O-O-O-O-O-O-S-f     S     h-O         O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-S-f-f-f-O-f-w-f-f-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-S-S-m-m-B                   O-O-O-O-O-O-O-O-S-h-L-H-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|/|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\    |      X|   Ban-  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/                         \|X|X|X|X|X|/ \|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-M-k-k-d-d-d-d-O-h-h-S-f  -R     h-O bergen  S-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-S-S-f-w-w-f-f-m-m-m-m-m-m-m-m-m-S-S-S-m-m-m-S-B                         O-O-O-O-S-O   Z-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\         X|         |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                          /|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-k-k-d-O-h-f-f-h       h-O         S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-f-f-f-f-f-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-S-B         Mowan           O-O-O-O-O-S-f   d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|        X|       |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/                          |X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-f-d-h-S       h-O-O     S-S-O-O-O-O-O-h-h-k-O-O-O-O-O-O-S-S-S-S-f-f-f-m-m-m-m-m-m-m-O-O-O-O-O-O                           O-O-O-O-O-f-O   d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|/    |       |X|X|      \|X|X|X|X|X|/     \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                           |X|X|X|X|X|X|    \|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-d-f-k     S   h   h h h       h-O-O-O-O-h       h-h-h-O-O-O-O-O-O-O-S-S-f-f-S-m-m-O-O-w-O-w-O-O-O-S                           O-O-O-O-f-S-O     d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|/     /|\  |\      |        \|X|X|X|/             \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\                          |X|X|X|X|X|X|     |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-f
-d     O-O-S-O-O-h-h-h         h-h-h-h               h-h-h-h-h   O-S-O-f-f-f-d-O-O-O-w-w-w-w-O-O-O-S                         O-O-O-f-O-S-O     d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|/ \   /|X|X|X|X|X|X|X|\                                             \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\     /                  |X|X|X|X|X|X|\    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-f-
k   O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O                                           S-f-f-f-d-O-O-O-O-w-O-S-S-S-O-S-S-S-t                   O-O-O-f-S-O-O-O   d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\                                          |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/                        |X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O                           Merredin -S-S-f-f-S-d-O-O-O-S-S-O-O-O-S-O                         O-O-S-S-f-O-O-O   d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\                                    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|                  \     /|X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O   O-O-O
   f-O         h-f     f   S-f-f-f-d-S-S-S-S-O-O-O-O-O-O-O           h-h-h-h-S-S-h-h-S-m-m-m-f-m-h   d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/   /|X|X|\ /|X|\       / \|\   /|\ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \|X|X|          /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-k-d-O-O-O-O-O-S-O-O-O-S-S-S-O-O-O-S-S-S   O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-f   O-f-O-f-O-S-H-f—f-f-h-h-O-O-w-O-O   O-O-O     O   O-d-d-f-f-f-m-S-S-m-m-m-m-f-m-h   d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/    |X|/     /|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-d-S-S-S-S-O-O-S-S-O-S-S-S-k-k-k-S-S-S-f-f-f-S-S-S-S-O-O-f-O-O-O-O-O-f-O-O-f-f-O-O-S-d-f-f-f-h-h-h-w-O     O-O     O-O-O-d-d-f-m-d-s-s-s-m-m-m-m-f-m-h     d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/     /|/       \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\     |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-S-k-k-k-k-S-S-d-k-k-k-k-k-M-M-k-k-f-f-k-d-O-f-O-O-f-f-f-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-f-f-O-S-O-d-f-f-f-h-h     O-O         O-d-f-f-h-h-s-s-s-s-s-s-f-f-m-m-h-h   k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|/|X|X|\|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\   /|X|\       /|X|/       \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
d-d-M-M-M-k-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-d-O-O-f-f-O-O-S-S-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-f-f-f-O-O-d-f-f-d-O-w-w-O-O-f-O-O-O-f         f-s-s-s-h-h-m-d-m-m-m-d-d-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/           /|X|/  |\|X|X|X|X|X|X|/|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-O-O-O-O-O-S-S-S-O-O-O-f-O-h-S-S-S-O-S-O-f-f-f-f-f-f-d-O-w-O-O-f-O-O         f-f-h-h   B h-h-h-h-h-h-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\       /|X|/       /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-S-f-S-h-S-O-O-O-S-O-O-O-O-O-d-f-f-f-d-O-O-f-O-O-O-O-O-O-f-O-O     O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/       /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-d-O-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-O-O-f-O-S-h-h-O-O-S-O-O-O-O-O-O-d-f-f-d-O-O-f-O-O-O-O-O-f-f       O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|/|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X       /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-k-k-O-O-f-O-S-h-h-h-S-O-O-O-O-O-O-O-d-f-f-d-O-O-f-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-f-f-k-k-S-S-S-O-S-O-O-O-O-O-d-f-f-d-O-O-f-O-O-O-O-O-O-f-O-O-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-f-
h-h-O-O-O-S-O-O-O-d-f-f-f-f-f-f-f-O-O-O-O-O-O-f-f-f-O-O-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|    \|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
h-h-h-k-d-d-d-S-d-d-f-f-f-f-d-O-O-O-O-O-O-O-O-O-f O-O-f-O-O-O-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
H-d-d-k-d-k-S-f-f-f-f-f-d-d-O-O-O-O-O-O-O-O-f   O-O-O-f-f-k-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X    |X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
k-k-f-f-f-f-d-d-f-f-S-O-d-O-O-O-O-O-O-f     S-d-k-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|    /|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
S-O-O-d-f-f-d-S-S-S-O-O-O-S-S-f   T-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
d-S-O-O-d-M-M-d-d-d-d-S-S-S-k-f-f s-H-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
/|X|X|/|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
H-B-s-d-M-M-M-d-k-k-d-O-O-d-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
|X|X|/|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
d-O-d-M-M-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
\|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
d-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X


Sehenswertes:


A = Am Fusse der Wetterspitze (hoch gehts nach Sentinelle)
Ä = Alter Anlegesteg (Hafen) von Magny
ä = Spalte, durch die man in einen Geheimgang zum Verlies von Sentinelle kommt
a = Archet (eigentlich nur ne Schmiede hier)
B = Goldwassermark
b = Michelbinge
C = Schmiede von Celebrimbor
c = Hier ist ein kleiner Spalt im Boden (mit ner Fackel drin)
d = Dilgars Hütte
E = Wohnhöhle eines Ents (im Berg)
e = Erdbeerplantage (auf der östlich des Weges gelegenen Plantage wächtst noch was)
F = Flinkbaum, ein junger Ent (vor der Wohnhöhle der Ents)
f = Feuerstelle
G = Hügelgräber
g = Golfplatz
H = Fabeln
h = Heinrich, der Torwächter von Ambring
I = Hochelfenstatt (Elronds Haus)
k = Tropfsteinhöhlen von Aglarond
L = Londar
l = Hafen von Forlond
m = Mündung des Flusses Gelion (Hier hats eine Höhle, in der an einer Wand merkwürdige Erhebungen zufinden sind)
N = Adler-Landeplatz
n = Ameisenhaufen
o = Orkhöhle
P = Bergpass
p = Pancho Stolzfuss
Q = Quelle des Silberlauf (hier steht auch der Ellcrys)
R = Ruinen von Annuminas(in den Spalt am grossen Turm kann man reinklettern)
r = Ruinen einer Burg ('kletter durch Lücke' um rein zum Exorzist zu kommen)
S = Seilbrücke über den Wassergraben (nach Elfenwald)
s = Schiffs-Hügel auf dem ein Baum wächst
T = Bruggstad
t = Die 3 Elbentürme
u = Baumbart, der Älteste der Ents
ü = kleine Hütte
V = Grab von Varas Thaluk
v = verfallenes Haus von Alucard
W = Drei Grosse Weissbirken (Versammlungsort der Ents)
w = Alter Wachturm mit einem Geschenkeladen drin
Z = Die Zwergenstadt Dvaergen (hier geht eine laange Treppe nach unten)
z = Nimzwo, das kleine Knochentrollkind (Troll-Nim-Spiel)

Legende:

B = Brunnen
b = Berge
d = Dünen
f = Fluss
g = Garten
h = Hügel
h = Höhle
i = Wegweiser
k = Küste
m = Moor/Sumpf
O = Ebene/Grasland/Wiesen (also nichts wirklich besonderes)
p = Felsplateau
q = Quelle
S = Straße/Pfad/Weg
s = See
s = Strand
t = Tal
u = Ufer
w = Wald