Kreta & Phygria
(zurück zur Weltkarte)

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-b-b-b-b-b-b-b-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-b-K-O-K-d-Q-b-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-b-K-K-K-d-O-b-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-d-d-d-d-d-d-d-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-d-d-d-d-d-d-d-u-u-M-M-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-d-d-K-K-K-K-S-K-S-u-u-K-K-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-u-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|\|X|/|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-d-d-d-d-f-K-K-O-O-O-O-D-K-K-O-O-K-K-K-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-K-K-K-K-O-O-O-O-O-O-O-K-B-K-K-K-K-K-K-K-u-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-K-K-K-P-K-K-K-O-O-O-O-µ-µ-S-O-O-O-O-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-D-D-D-O-O-O-O-O-O-K-K-K-K-K-K-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/ \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-u-K W-D-D-D-D-D-O-µ-µ-µ-µ-S-µ-S-S-S-S-S-S-S-S-S-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-K-K-K-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|/|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-u-K-D-D-D-O-O-O-O-µ-µ-µ-µ-µ-S-µ-µ-µ-µ-O-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-B-B-B-B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-K-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|   |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-O-O-O-µ-µ-µ-µ-µ-µ-S-µ-µ-µ-µ-µ-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-R O-O-O-O-K-K-O-O-S-O-B-B-B-B-B-B-B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-K-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |X|X|X|/|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-O-O-O-µ-µ-O-I-O-S-O-O-µ-µ-µ-µ-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-O-K-K-u-u-K-O-O-S-S-S-S-S-S-B-B-B-B-O-O-O-O-O-O-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-K-O-O-O-K-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-K-K-K-K-u-u-M-M-u-K-O-O-O-O-O-B-B-S-B-B-B-B-O-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-u-K-B-B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-k-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-m-O-O-S-B-B-B-B-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/   \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-u-K-z-G-h-B-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-K-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M--T-S-S-S-S-O-O-B-B-Z-B-O-O-O-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|  \|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|Ephes|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-u-K-B-B-M   B-O-O-O-O-O-O-O-O-p-O-O-O-O-K-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-H-T-  O-O-O-O-O-B-B-B-O-O-O-O-O-O-K-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|/ \|/     /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\   /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-u-K   B     A-B-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-K-H-O-O-O-O-O-O-B-B-O-O-O-d-O-K-K-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|/|         |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-u-K-O         B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-K-O-O-O-O-O-O-O-O-K-K-K-K-K-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|          /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-u-K         B-B-O-O-O-O-O-O-E-S-S-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-K-K-K-O-O-O-K-K-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|             |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-u-K-B-B-B       B-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-K-K-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|\|X|X|       |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-u-K-O-B-B     B-O-O-O-O-O-O-O-O-S-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\    |X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-u-K-O-O-B-B   B-O-O-O-O-O-O-O-O-S-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\ /|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-B-B-B-O-O-O-O-O-O-O-O-S-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-u-K-O-O-W-W-W-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-S-u-M-M-M-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-A-A-A-A-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-u-K-W-W-W-W-W-W-W-W-O-O-O-O-O-O-O-S-K-u-u-u-K-K-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-u-A-A-A-A-A-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|/|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-u-K-W-W-W-W-W-W-W-W-W-O-O-O-O-O-S-O-K-K-K-O-O-K-K-K-u-u-M-M-M-M-M-M-u-u-A-A-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-u-K-W-K-K-K-W-W-W-W-W-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-K-K-u-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-u-K-K-u-u-u-K-W-W-W-W-W-O-O-O-S-O-O-O-O-B-B-B-O-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|\|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-u-K-u-M-M-M-u-K-W-W-W-W-O-O-O-S-O-O-O-B-B-U-O-O-O-O-O-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-W-W-W-O-O-O-O-O-S-S-S-S-L-O-O-O-O-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-W-W-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-O-O-O-K-K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-         -u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   Cyprus  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-O-O-O-O-O-O-O-O-S-O-O-O-O-K-K-K-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-          u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|   |     |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-K-K-R-R-r-R-R-O-O-s-C-K-K-K-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\|X|   |         |\|/|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-K-r Orkwald     T K-u-u-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|\     Knossos  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-u-K-R           H-H K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|             | |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-K-R-R-R-R       H K-u-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|       | |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-u-u-u-u-u-u-u-u-u-e-t-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

Sehenswertes:
A = Höhlentempel (man muss die Treppe hochklettern um reinzukommen)
B = Hackbarts Haus
b = Berghütte
C = Alter Planwagen (wenn man ihn betritt landet man in der Kanalisation von Knossos)
D = Rätselturm
d = Tempel des Diskus
E = Heilige Eiche
F = Felsspitze (durch einen Spalt kann man in eine alte Mine kriechen)
f = Fischer
G = Garenthor, der abtrünnige Magier
H = Häfen (das Feld mit der Kurstafel ist blau)
h = Berghütte (Vorsicht, einem knallt sonstwas an den Kopf wenn man die Tür aufmacht)
I = Irres Männlein (Tanzt um eine Fallgrube herum)
K = Lemming-Klippe
k = Auf dem Weg zur Lemming-Klippe
L = Landhaus von Aeolos
M = verlassene Mine (wenn man die Tür eintritt gehts nach Süden weiter)
m = Steinkreis von Monolithen (Teleporter der Druidengilden - zu den Sehern, Druiden und in den Karnutenwald)
O = Klippe auf deren Spitze Orm Embar, der HerrScher der Drachen mit Seiner Brut Sitzt
P = Peirothoos, der berühmte Ringer
p = Kinyras und Sipylos, die beiden Pilger
Q = tote Quelle in der eine Steintafel liegt
R = Ruinen von Troja
r = Eingang zum Orkwald
S = Sybille, die Drachenforscherin
s = Sklett mit Brustpanzer
T = Stadttore von Knossos und Ephesos
t = Leuchtturm von Knossos
U = Tritons Unterwasserwelt (der Eingang ist unter nem großen Stein versteckt... [schiebe stein])
W = Heracles Landhaus
Z = Zyklopen-Höhle
z = Zip-Rune

Landschaft:
A = Avalon
B = Berge
b = Brandung
C = Cyprus
D = Düne
d = In Sichtweite der Dracheninseln
e = Hafeneinfahrt
I = Kleine (Schatz-)Inseln
i = Kleine Insel im Sumpf
K = Küste
K = Kirschbaum
M = Meer
O = Normale Ebene
R = Waldrand
S = Straße
u = Am Ufer
W = Wüste
µ = Sumpf

Monster:
Löwen
Panzerechsen
Räuber
Schlangen
Skorpione
Stiere
Sumpfratten
Wildeber
Wölfe
Zyklopen

Friedliche Bewohner:
Gorillas
Zentauren
Kühe

(zurück zur Weltkarte)